Caïro in het bijzonder

Caïro (Arabisch: Al-Qāhira), de hoofdstad van Egypte, is de grootste stad in Afrika en het intellectuele centrum van de Arabische wereld. De stad is redelijk jong (in 1969 vierde de stad haar 1000-jarig bestaan) in vergelijking met andere steden in Egypte zoals Alexandrië in het noorden of Luxor in het zuiden.

De stad ligt op de plaats waar het Nijldal overgaat in de Nijldelta.  Deze belangrijke ligging was in het verleden ook reden om hier steden te vestigen; de zogenaamde voorlopers van de stad Caïro.

CAIRO oude stad Memphis, de albaster sfinx
CAÏRO oude stad Memphis, de albaster sfinx

 

VOORLOPERS CAÏRO

Prehistorische sporen van oude steden

Ten zuiden van Caïro zijn sporen van steden gevonden van ± 5000 v. Chr. Tegenwoordig zijn deze gebieden de zuidelijke voorsteden van het huidige Caïro (El Ma’adi en Helwan).

De stad Memphis

In het Oude Egypte was Memphis de hoofdstad en residentie van de farao’s, gelegen aan de westelijke Nijloever ten zuiden van het huidige Caïro. De stad is rond 3000 v. Chr. gesticht door koning Menes, de 1e koning van Egypte volgens de dynastieke ranglijst. Deze koning verenigde de twee rijken Opper- en Neder-Egypte met elkaar.

CAIRO zicht op Rode Piramide en Knik Piramide vanaf piramidegebied van Sakarra
CAÏRO zicht op Rode Piramide en Knik Piramide vanaf piramidegebied van Saqqara

Het woestijngebied van Saqqara (het openluchtmuseum van Egypte) en het archeologische gebied van Mit Rahina behoren tot de oude stad Memphis.

De stad On

Het oude centrum van de zonnecultus in de tijd van de farao’s lag ten noordoosten van het huidige Caïro. Later hebben de Grieken hier de stad Heliopolis gesticht. Begin 20e eeuw werd onder impuls van de Belgische baron Edouard Empain een mooie woonwijk gebouwd naar Europese maatstaven.  Wat overgebleven is van de Griekse stad Heliopolis zijn slechts een paar zuilen.

CAIRO piramidegebied van Gizeh, graftombe
CAÏRO piramidegebied van Gizeh, graftombe
CAIRO piramidegebied van Abusir
CAÏRO piramidegebied van Abusir

De Grieks-Romeinse stad Babylon

Niet te verwarren met de stad Babylon in Irak. Rond 30 v. Chr. vestigden de Romeinen hier hun garnizoenen omcirkeld door muren. Een gedeelte van de stadsmuren van Babylon is nog steeds zichtbaar.

Binnen deze vesting bouwden de Kopten (christenen) hun kerken en kloosters. Tegenwoordig heet dit gebied Koptisch Caïro of Oud-Caïro.

In het jaar 641 n. Chr. versloeg de Arabisch-islamitische commandant Amr Ibn al’As hier het Byzantijnse leger en veroverde daarmee Egypte. Zijn leger ‘kampeerde’ iets ten noorden van Babylon waar de nieuwe stad Foestat (= kamp of tent) werd gesticht. In het jaar 1168 hebben de Fatimiden de stad Foestat totaal afgebrand ter verdediging tegen de kruisvaarders.

de stad Al-Qata’i (868-905 na Chr.)

De Turkse gouverneur Ahmed Ibn Toeloen bevrijdde Egypte en stichtte de Toeloenistische dynastie en zijn stad Qata’i. ten noorden van Foestat.

De stad Al-Qata’i is later weer door de Abbassieten vernield; wat overbleef van de stad was de Ahmed Ibn Toeloen-moskee.

CAIRO Middeleeuwse (Islamitisch) Moskee van Ibn-Toulon, spiraalvormige minaret
CAÏRO middeleeuws (Islamitisch) Moskee van Ibn-Toulon, spiraalvormige minaret

Fatimidisch Caïro (Al-Qāhira) is het beginsel van het huidige Caïro.

De Fatimiden (969-1171) veroverden Egypte; hun commandant Gohar stichtte de stad Caïro en omcirkelde deze met muren, voorzien van poorten (ten minste 10).  Binnen deze muren werden prachtige paleizen, huizen en bazaars (Khan al-Khalili)  gebouwd. De stad was bedoeld voor de kalief en zijn families, aanhangers en soldaten, de rest van de bevolking woonde in Foestat.

Men meent dat de naam Al-Qāhira (letterlijk ‘de Zegenrijke) het Arabische woord is voor de planeet Mars, die in die tijd aan de hemel zichtbaar was. De pracht en de praal van de nieuwe stad en de verhalen over de rijke mensen die daar woonden waren misschien inspiratie voor  fabels en mysteries (verhalen van duizend en een nacht). De stad was symbool van de hemel op aarde. Om die reden had Caïro de betiteling ‘de moeder van de wereld’.

Islamistisch Caïro groeit

Na de Fatimidische periode kwam commandant Salah ad-Din Yoessoef bin Ajjoeb (Saladin) (1171 na Chr.) en stelde de deuren van het Fatimidisch Caïro open voor het gewone volk. Hij bouwde de Citadel o.a. ter verdediging van Caïro tegen de kruisvaarders.

De Mammelukken breidden van 1250-1517 na Chr. de Islamistische stad Caïro verder uit met hun prachtige monumenten, mausoleums en moskeeën.

CAIRO Middeleeuws (Islamitisch) monument met hergebruikte oudere zuilen
CAÏRO middeleeuws (Islamitisch) monument met hergebruikte oudere zuilen

N.B. In de loop der eeuwen is Caïro vaak geteisterd door aardbevingen. Daardoor stortten oude monumenten in. Men vond het handiger om het oude materiaal van de ingestorte gebouwen te gebruiken voor nieuwbouw. Dat was zeer gebruikelijk in zowel de faraonische tijd als later in de middeleeuwen. Een voorbeeld hiervan zijn de prachtige Mamelukse  moskeeën en monumenten. Een deel van het bouwmateriaal was afkomstig van  Fatimidische paleizen, Koptische basilica en Faraonische zuilen.

Modern (centrum) Caïro

Isma’il Pasha (de kleinzoon van Mohammed Ali) studeerde in Parijs. Hij hield heel veel van luxe en was onder de indruk van de Franse bouwstijl. Hij bouwde vanaf de zijkant van Fatamidisch Caïro tot aan de westelijke oever van de Nijl een soort Parijs in het klein. Tevens gaf hij opdracht aan de Franse ingenieur Graaf Ferdinand de Lesseps voor het graven van het Suezkanaal. Voor de opening van het Suezkanaal liet hij een prachtig, grotendeels houten, operagebouw bouwen, dat in 1971 totaal afbrandde. Zeventien jaar later is dit gebouw vervangen door het Caïro Opera House op het Nijleiland El-Gezirah.

 

CAIRO eiland El-Gezira, de Cairotoren
CAÏRO eiland El-Gezira, de Cairotoren
CAIRO modern gebouw langs de Nijl
CAÏRO modern gebouw langs de Nijl

Caïro van nu

Tot halverwege de 20e eeuw bestond Caïro uit drie grote gebieden: Koptisch (oud) Caïro, middeleeuws Caïro (incl. het Fatimidische deel) en modern (centrum) Caïro.  Het huidige Caïro groeit enorm; provincies in het noorden en het zuiden smelten samen met Caïro, evenals wijken als Heliopolis en Nasr city. Hetzelfde gebeurt met veel landbouwgebieden rondom de stad. Tegenwoordig worden zelfs nieuwe steden 30 à 50 kilometer van Caïro in de woestijn gebouwd. Een aantal jaren later smelten ook deze steden samen met Caïro. Hoever kan dit nog blijven doorgaan is de vraag?

Het aantal inwoners van Caïro wordt geschat op 20 miljoen inwoners, maar dit kan niet met zekerheid worden bevestigd. Dit heeft o.a. te maken met de wijze van registreren; in de geboortestad en niet zoals bij ons in de woonplaats.

BEZIENSWAARDIGHEDEN IN EN ROND CAÏRO

CAIRO piramidegebied van Dasjoer, Knik-piramide
CAÏRO piramidegebied van Dasjoer, Knik-piramide

Piramidegebied van Gizeh met de Sfinx

Archeologisch gebied van Saqqarra en Mit Rahina te Memphis

Piramidegebied van Dasjoer

Piramidegebied van Abusir

Egyptische Museum bij het Tahrirplein

Oud Caïro met o.a.

♦ Koptische wijk met o.a. de Hangende Kerk en nonnenklooster Abu Sefein

♦ Joodse synagoge Ben Ezra

♦ Koptisch museum

♦ 1e moskee van Caïro: Amr Ibn al’As

♦ bezoekjes aan aardewerkateliers te Foestat

 

Koptische kerk van binnen
Koptische kerk van binnen
Koptische icoon
Koptische icoon
Koptische kerk, de doop kamer
Koptische kerk, de doop kamer

Islamitisch (middeleeuws) Caïro met o.a.

♦ Citadel met als hoogtepunt de moskee van Mohammed Ali

museum van Islamitisch Kunst

♦ een aantal bijzondere moskeeën met verschillende bouwstijlen en bouwperioden, zoals moskee van Al Rifai, moskee van Sultan Hassan en de Ibn Toeloen-moskee.

♦ Fatimidisch Caïro met haar muren en poorten

♦ Suqs (markten) zoals de tentenmarkt (het patchwork gebied) en de bekende Khan al-Khalilly

CAIRO Middeleeuwse (Islamitisch) gezicht van Cairo, de Citadel
CAÏRO Middeleeuwse (Islamitisch) gezicht van Caïro, de Citadel

Centrum Caïro aan de oostelijke Nijloever met o.a.

♦ Egyptisch Museum

♦ Garden City-wijk; begin 20e eeuw aangelegd door de Engelsen, met o.a. Grey Pillars-gebouw, het hoofdkwartier van het Engelse leger tijdens WO II

♦ Spoorwegmuseum op het Ramsesplein

♦ Abdeen-paleis, een van de voormalige koninklijke paleizen

♦ Nationaal postmuseum op het Atabaplein

♦ Poppentheater op het Atabaplein

Eiland El-Gezirah met o.a.

♦ Operacomplex met daarnaast het Nationaal Museum van Egyptische Moderne Kunst

♦ Caïro Tower voor panorama over Caïro en o.a. de piramide gebieden

♦ El-Zamalek-wijk met o.a. kunstcentra, bibliotheek van Caïro, woonboten en het Mariott hotel. Hier logeerde

CAIRO Opera-complex beeldentuin
CAÏRO Opera-complex beeldentuin

keizer Napoleon III en zijn vrouw keizerin Eugénie tijdens de opening van het Suezkanaal

CAIRO Mahmoud Mokhtar sculptuur Egyptes Renaissance
CAÏRO Mahmoud Mokhtar sculptuur Egyptes Renaissance

♦ Mahmout Mokhtar museum

Mokhtar was een van de belangrijkste beeldhouwers van Egypte van de vorige eeuw en wereldberoemd. Zijn prachtige werk verbeeldt de opstandsbeweging  van Egypte in zijn tijd. Mokhtar gaf ook een nieuwe dimensie aan de oude Egyptische goden en symbolen  zoals Isis en de volksmythe ‘De Nijlbruid’.

 

Eiland El-Rhoda met o.a.

♦ Manial-paleis (voormalig koninklijke residentie)

♦ Nilometer op de zuidelijke punt van het eiland El-Rhoda

CAIRO eiland El-Roda, zuidelijkste punt
CAIRO eiland El-Roda, zuidelijkste punt

museum van de legendarische zangeres Um Khalsoem

 

CAIRO eiland El-Rode, de Nilometer van binnen
CAIRO eiland El-Rode, de Nilometer van binnen

 

 

Centrum Caïro aan de westelijke Nijloever

museum van Mahmoud Khalil (oud politicus en kunstverzamelaar) met een prachtige collectie van schilderijen o.a. van Vincent van Gogh.

♦ Landbouwmuseum (meer dan tien gebouwen)

Een essentiële factor in het overleven van de Egyptische beschaving was de irrigatie van een landbouwgebied rond de Nijl. Landbouw betekent immers stabiliteit en bestaan en bindt inwoners aan hun land.

Dit museum toont hoe de Egyptenaren leefden met elkaar en met hun omgeving, hoe ze geloofden in bovenaardse krachten, hoe ze dieren en planten en natuurverschijnselen vergoddelijkten, hoe ze hun dagelijks leven leidden zoals  kleding maken, feesten, trouwen, vissen, brood maken, zaaien en oogsten, etc. Kortom dit museum vertelt niet alleen over landbouw als vak, maar ook over landbouw als beschaving van het land Egypte.

Nog steeds drijven de hoeveelheid Nijlwater en de vergroting van de landbouwgebieden de politiek van Egypte. Denk aan hoe de ambitie van Egypte om de Hoge Dam in Aswan te bouwen in de jaren ’50 tot de Suez-oorlog leidde. Landen zoals Groot Brittannië, Frankrijk, Israël, Verenigde Staten en de Sovjet Unie speelden in deze oorlog een belangrijke rol; dit was wereldnieuws, waarbij een nieuw tijdperk werd ingeluid.

CAIRO Gayer Anderson Museum
CAÏRO Gayer Anderson Museum

Tegenwoordig is de zorg om het waterpeil van de Nijl in Egypte ten gevolge van de bouw van El Nahdadam in Ethiopië een van de belangrijke issues van de Egyptische buitenlandse politiek.

Heliopolis wijk

♦ Qasr Baron (Hindu-tempel stijl) gebouwd in 1910 als residentie voor baron Edouard Empain

♦ Basiliek, in Byzantijnse stijl, waar de baron en zijn familie zijn begraven

♦ Uruba paleis, voormalig Heliopolis hotel, en tegenwoordig de residentie van de Egyptische president

Museum van John Gayer Anderson

Gayer was een Britse officier, die rond de jaren ’30 in  Caïro woonde. Hij heeft twee naast elkaar gelegen huizen, uit de 16e en 17e eeuw, gerestaureerd. De huizen hebben

CAIRO Mokattemberg bij avond
CAÏRO Mokattemberg bij avond

een prachtige houten luiken (mashrabia), marmer inlegwerk en een magische indeling. Anderson heeft heel veel voorwerpen en kunst toegevoegd aan het interieur.

Mukattemberg

Een verrassend gebied.

El Kanater (=Nijldammen)

Deze dammen bevinden zich op de plaats waar de Nijl zich vertakt om de toevoer van het water van de Nijl naar de Nijldelta te regelen. Mohammed Ali begon met de bouw van de dammen in 1834; de Britse ingenieur Colin Scott-Moncnieff voltooide ze in 1883.

Paleis van Mohammed Ali te Shubra el Kheima

Vragen ??  Neem contact op via 030- 23 675 23 / 0627464723  of via info@samira-utrecht.nl

                                                                                                                                                   

Dagelijks activiteit om de bezienswaardigheden in Caïro en de omgeving, vooral die van oud Egypte, te bezoeken binnen de beschikbare dagen.

CAIRO piramidegebied van Gizeh, kameeltocht
CAÏRO piramidegebied van Gizeh, kameeltocht
CAIRO eiland El-Roda, zuidelijkste punt
CAÏRO eiland El-Roda, zuidelijkste punt
INBEGREPEN
Vliegticket A’dam-Caïro (retour)  inclusief luchthavenbelasting e.d.
Visum
Transfers van vliegveld naar hotels en vice versa
Vervoer t.b.v. het programma in Caïro en omgeving
Hotels (logies en ontbijt)
Entree van bezienswaardigheden 
Rondleidingen, begeleiding, info en advies
Gidsen bezienswaardigheden
Felukkatocht op de Nijl
Excursies naar wens in Caïro en omgeving
NIET INBEGREPEN
Eigen souvenirs
Drankjes en alcoholische dranken
Diner en lunch
Activiteiten buiten Caïro
Toeslag eenpersoonskamer €15,- per dag

Vragen ??  Neem contact op via 030- 23 675 23 / 0627464723  of via info@samira-utrecht.nl

AANBIEDING
 • lunch of lunchpakketten
 • diner
 • vruchtensap, frisdrank, mineraal water
 • avondactiviteit, inclusief drank (geen alcohol)

Totaalprijs voor 14 dagen € 455,00

Lunchpakket
 • belegde broodjes met smeerkaas, geitenkaas, gewone kaas of Italiaanse kaas

  CAIRO koffietijd
  CAIRO koffietijd

 • geen vlees i.v.m. bederf
 • Egyptische pannenkoek, croissant, stengels, minipizza e.d.
 • assortiment koekjes
 • komkommer, tomaat, banaan, dadels, druiven, sinaasappel, mandarijn e.d.
 • vruchtensap, frisdrank, mineraal water
 • eventuele aanvulling met iets wat u lekker vindt en dat verkrijgbaar is in Egypte

Diner 

 • diverse soepen
 • diverse salades
 • stoofgerechten (tajins) uit de oven met vlees of vis of zonder

  CAIRO de avonden, diner
  CAIRO de avonden, diner

 • gegrilde gerechten vlees of vis
 • gebakken vis
 • rijst, macaroni, spaghetti e.d.
 • runderlever
 • gerechten voor vegetariërs en veganisten

  CAIRO Mokattemberg bij avond
  CAIRO Mokattemberg bij avond

Er zijn diverse mogelijkheden om met elkaar te dineren. Welke keus u ook maakt, Samira reizen met Ma’at staat garant voor goede hygiëne en gezond eten en drinken, waarbij alle gerechten worden bereid met mineraalwater.

CAIRO de avonden
CAIRO de avonden

Avonden

De avonden kunnen worden gevuld met bezoekjes aan de lokale theehuizen, de lokale markten (suqs) en de omgeving waar weinig toeristen komen. Hier kan worden gegeten en gedronken tussen de lokale bevolking van Egypte en krijgt u de gelegenheid om de Egyptische samenleving te beleven. Op deze manier bent u geen toerist meer, maar een avonturier, een echte reiziger.

Vragen ??  Neem contact op via 030- 23 675 23 / 0627464723  of via info@samira-utrecht.nl